Important Geo info on The 12 Peaks

Peaks to be pass through or close by
 1. Ngau Yee Shek Shan 425m
 2. Kai Kung Shan 399m
 3. Wan Cook Shan 590m (550m)
 4. Tate’s Cairn 577m (520m)
 5. Unicorn Ridge 437m
 6. Beacon Hill 457m
 7. Needle Hill 532m
 8. Grassy Hill 647m (630m)
 9. Yin Ngam Teng 680m (670m)
 10. Sze Fong Shan 784m
 11. Tai Mo Shan 957m (930m)
 12. Wo Tong Kong 654m
Pass (Mountain)
 1. Pak Tam Au
 2. Shui Long Wo
 3. Ma On Au
 4. Buffalo Pass
 5. Shatin Pass
 6. Si Ji Au
 7. Kowloon Pass
 8. Smuggler’s Pass
 9. Jam Chou Au
 10. Lead Mine Pass
 11. Sze Fong Shan Au
 12. Tsuen Kam Au